מתאימה למספר נוקיות רצוי לבדוק את הסלולה של הנוקיה שחכם


30 50-40%