יבואן רישמי
יבואן רישמי

מתאימה למספר נוקיות רצוי לבדוק את הסלולה של הנוקיה שחכם


30 50(-40%)